Toiminta

LC TYRNÄVÄ TOIMINTASUUNNITELMA

Toiminta-ajatus (missio)
Jatkamme perinteisiä klubiaktiviteetteja ja pyrimme saamaan edellisellä kaudella aloitetut uudet aktiviteetit vakiintumaan pysyväksi aktiviteetiksi.
Yksin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa pyrimme tukemaan paikallista lapsi- ja nuorisotyötä, avustaa paikallisia vähävaraisia ja muita apua ja tukea tarvitsevia.
Luoda ja ylläpitää hyvää toveruutta, keskinäistä yhteisymmärrystä ja kiinteitä ystävyyssiteitä klubin jäsenten samoin kuin kaikkien ihmisten kesken.

Tavoitetila (visio)
Kehittää ja tarvittaessa muuttaa klubin perinteistä toimintatapaa klubin sääntöjen puitteissa.

Tavoite ja toimenkuva
Ylläpitää ja kehittää yhteistyösuhteita klubin jo olemassa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa ja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan solmia uusia yhteistyösuhteita muiden toimijoiden kanssa.
Hankkia tuleviin aktiviteetteihin, kuten Perunamarkkinoille, tarvittavat toimijat ja yhteistyökumppanit.
Toimia osana paikallista, kansallista ja kansainvälistä Lions-toimintaa.

Painopisteet
Perinteiset aktiviteetit ja niiden myötä luotujen avustus- yhteistyötoiminnan jatkaminen.
Positiivinen jäsenmäärä.

Toiminta
Klubikokous tarvittaessa kuukauden 2. keskiviikkona .
Hallituksen kokous kuukauden 2. keskiviikkona.
Vuosikokous lokakuussa.
Vaalikokous huhtikuussa.
Komiteoiden kokoukset tarpeen mukaan.
Aktiivinen aktiviteetteihin osallistuminen.
Avoin ilmapiiri klubin toiminnan ylläpitämiseksi ja tarvittaessa kehittämiseksi.