Avustukset organisaatioille

Myönnämme avustuksia organisaatioille pääsääntöisesti kausiavustuksena hakemusten perusteella. Avustuksia myönnämme yleishyödylliseen toimintaan omien sääntöjemme ja varojemme puitteissa, pyrkien mahdollisimman hyvään tasapuolisuuteen avustettavien kesken.

Täytä ja lähetä avustushakemus lomake alla.

Käsittelemme saapuneet hakemukset seuraavassa mahdollisessa kokouksessamme (joka kuukauden 2. keskiviikko).

Avustusta haetaan toimintaan, ja perustelut haetulle määrälle tulee olla ainoastaan toiminnan tarpeen mukaisia ja siihen liittyviä.
Tilinumero jolle mahdollinen avustus maksetaan. Vaihtoehtoisesti tilinumeron voi antaa myöhemmin erikseen sovitulla tavalla.
Vastaaja hyväksyy lomakkeella annetujen tietojen tallentamisen yhdistyksen tietoihin. Tietoja ei anneta yhdistyksen ulkopuolelle, ja yhdistyksen sisäisesti tietoja käsittelee vain välttämättömät henkilöt hakemuksen käsittelemiseksi.